Kadra

  • Dyrektor – Hanna Kołodziejczyk
  • Główny księgowy – Agnieszka Teszka
  • Kierownik I Oddziału – Eliza Kleber
  • Kierownik II Oddziału – Monika Jednicka
  • Kierownik III Oddziału – Sabina Pielichowska
  • Kierownik IV Oddziału – Renata Habińska
  • Personel medyczny
  • Personel opiekuńczo-wychowawczy
  • Personel pomocniczy
  • Opiekę nad dzieckiem sprawują opiekunowie i pielęgniarki lub położne, które posiadają odpowiednie kwalifikacje.