Ogłoszenia

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH NA OKRES NIEOBECNOŚCI DZIECKA ZAPISANEGO

KOMUNIKAT COVID-19 – Aktualizacja 15.04.2021

KOMUNIKAT COVID-19 – Aktualizacja 07.04.2021

KOMUNIKAT COVID-19 – Aktualizacja 29.03.2021

Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR ŻM/02/2020 Dyrektora Żłobków Miejskich z dnia 16.12.2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku

ŻŁOBKI MIEJSKIE W GLIWICACH ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH RODZICÓW DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM DO GRUPY RODZICIELSKIEJ DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH FACEBOOKA. NA STRONIE ZAMIESZCZANE SĄ PROPOZYCJE ZAJĘĆ Z DZIEĆMI, ZABAW, PIOSENEK ITP. ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W PROPONOWANEJ GRUPIE. PONIŻEJ LINK https://www.facebook.com/groups/268760034121729/