Ogłoszenia

KOMUNIKAT O OTWARCIU ŻŁOBKÓW (aktualizacja 19.06.2020)

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH NA OKRES NIEOBECNOŚCI DZIECKA ZAPISANEGO

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

ŻŁOBKI MIEJSKIE W GLIWICACH ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH RODZICÓW DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM DO GRUPY RODZICIELSKIEJ DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH FACEBOOKA. NA STRONIE ZAMIESZCZANE SĄ PROPOZYCJE ZAJĘĆ Z DZIEĆMI, ZABAW, PIOSENEK ITP. ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W PROPONOWANEJ GRUPIE. PONIŻEJ LINK https://www.facebook.com/groups/268760034121729/