Ważna informacja

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRZY DO DNIA 31 SIERPNIA 2021 r. ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ DOTYCZĄCĄ PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

Z dniem 01.09.2021 r. weszły w życie istotne zmiany w Statucie Żłobków Miejskich w Gliwicach wprowadzające punktację mającą wpływ na kolejność przyjęć dzieci. W związku z tym każdy z Rodziców powinien dołączyć do złożonej deklaracji informacje uzupełniające w formie dokumentu aktualizacyjnego. Prosimy zatem o wypełnienie druku aktualizacji i dostarczenie go niezwłocznie do kierownika oddziału pierwszego wyboru.

Druki są również dostępne u kierowników.