Zapisy

Nabór do Żłobków Miejskich trwa przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę zwalniania się miejsc w Oddziałach na podstawie rejestru zgłoszeń wspólnego dla wszystkich Oddziałów.

Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do żłobka składa jedno zgłoszenie (Deklarację dotyczącą przyjęcia dziecka do żłobka) w wybranym Oddziale na formularzu dostępnym w każdym z Oddziałów lub druk można pobrać z zakładki Dokumenty.

W formularzu wskazuje się Oddział preferowany, a także można podać kolejne Oddziały ze wskazaniem preferowanej przez siebie kolejności – w przypadku, gdy zamierza się oczekiwać na miejsce dla dziecka w więcej niż jednym Oddziale.

Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok w dniach roboczych w godzinach pracy Oddziałów.

Rodzic dziecka oczekującego na miejsce w żłobku powinien potwierdzać wolę korzystania z usług żłobka poprzez przekazanie takiej informacji do Oddziału przynajmniej jeden raz na trzy miesiące (e-mail, osobiście, telefonicznie).

Szczegółowe zasady zapisywania i przyjmowania dzieci określa PROCEDURA ZAPISYWANIA I PRZYJMOWANIA DZIECI