KOMUNIKAT COVID-19

KOMUNIKAT COVID-19

Aktualizacja 19.06.2020
W dniu 22 czerwca otwieramy żłobek: III Oddział przy ul. Żeromskiego 26a
Zapraszamy do powrotu do żłobka dzieci, których rodzice złożyli deklaracje i otrzymali potwierdzenie przyjęcia dziecka. Prosimy rodziców o zastosowanie się do obowiązujących w żłobku procedur bezpieczeństwa. Wszelkie pytania prosimy kierować do kierownika.
———————————————————————————————————————
Aktualizacja 29.05.2020
W dniu 1 czerwca otwieramy żłobki:
I Oddział przy ul. Berbeckiego 10
II Oddział przy ul. Mewy 34
IV Oddział przy ul. Kozielskiej 71
Zapraszamy do powrotu do żłobka dzieci, których rodzice złożyli deklaracje i otrzymali potwierdzenie przyjęcia dziecka. Wszelkie pytania prosimy kierować do kierowników.
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem ogłoszonym na stronie internetowej
Urzędu Miasta
———————————————————————————————————————
Aktualizacja 21.05.2020
W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim zapadła decyzja o wstrzymaniu się z uruchomieniem żłobków. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem ogłoszonym na stronie internetowej Urzędu Miasta
———————————————————————————————————————
Aktualizacja 20.05.2020
Informujemy, że od dnia 27 maja otwieramy żłobki:
I Oddział przy ul. Berbeckiego 10 (tel. 32 231 36 84, e-mail: kleber_e(at)zm.gliwice.eu)
II Oddział przy ul. Mewy 34 (tel. 32 232 06 81, e-mail: jednicka_m(at)zm.gliwice.eu)
IV Oddział przy ul.Kozielskiej 71(tel. 32 238 32 92 w.1, e-mail: habinska_r(at)zm.gliwice.eu)
Uruchomienie III Oddziału w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a (Sośnica) zostało wstrzymane do odwołania.
Rodziców dzieci żłobkowych prosimy o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa w Żłobkach Miejskich w Gliwicach w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz z dotyczącymi Państwa załącznikami procedury.
WAŻNE – Ilość dostępnych miejsc w żłobkach jest ograniczona, dlatego prosimy Państwa o przesłanie drogą elektroniczną do Oddziałów wypełnionej Deklaracji dotyczącej przyjęcia dziecka do żłobka w celu zaplanowania przez nas organizacji pracy oraz ustalenia grup dziecięcych.Rodziców, których dzieci będą przyjęte, poprosimy w kolejnym etapie o przekazanie pozostałych dokumentów ( oświadczenia i deklaracje).
———————————————————————————————————————
Aktualizacja 13.05.2020
Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Gliwic, Żłobki Miejskie pozostaną jeszcze zamknięte – co najmniej do 24 maja. Decyzja o przesunięciu terminu otwarcia placówek jest podyktowana przede wszystkim troską o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych oraz ich rodzin, ale również pracowników.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Informacja UM Gliwice
———————————————————————————————————————
Aktualizacja 06.05.2020
Informujemy, że trwają przygotowania do przyjęcia dzieci w żłobkach od dnia 18 maja.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Informacja UM Gliwice .Rodziców, którzy zadeklarowali powrót dziecka do żłobka prosimy o kontaktowanie się od dnia 11 maja z kierownikami poszczególnych oddziałów w celu przekazania niezbędnych informacji.

———————————————————————————————————————
Aktualizacja 29.04.2020
W związku z opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 29 kwietnia 2020 r. wytycznymi dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 informuję Państwa, że jesteśmy w trakcie analizowania terminu spełnienia wszystkich warunków, co będzie miało wpływ na datę uruchomienia żłobków.
Wkrótce skierujemy do Państwa zapytanie dotyczące deklaracji uczęszczania dziecka do żłobka i godzin zapewnienia opieki przez żłobek.
———————————————————————————————————————
Aktualizacja 28.04.2020
W dniu 25.04.2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z którego wynika, że żłobki są zamknięte do 3 maja 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 747)
Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach i ewentualnych decyzjach.
———————————————————————————————————————
Żłobki Miejskie w Gliwicach, zgodnie z poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. będą zamknięte dla dzieci do odwołania.
Informacja na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19, w tym wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zamknięcie Żłobków nie będzie miało wpływu na ciągłość ich pracy administracyjnej, jednak prosimy o ograniczenie kontaktów, tj. w sprawach pilnych i drogą telefoniczną lub e-mailem.

Hanna Kołodziejczyk
Dyrektor Żłobków Miejskich

54321
(0 votes. Average 0 of 5)