KOMUNIKAT COVID-19

KOMUNIKAT COVID-19

Aktualizacja 15.04.2021

KOMUNIKAT
Zgodnie z informacjami rządowymi od poniedziałku 19 kwietnia będziemy mogli udostępnić wszystkie miejsca dla dzieci w żłobkach. Prosimy Rodziców o wcześniejsze zgłoszenie do kierownika danego żłobka planowanej obecności dziecka w poniedziałek aby umożliwić wdrożenie odpowiedniej organizacji pracy w placówce.

———————————————————————————————————————

Aktualizacja 07.04.2021

KOMUNIKAT
Ograniczenia w funkcjonowaniu żłobków nadal będą obowiązywały. Obostrzenia, które zostały wprowadzone od 27 marca, zostały przedłużone do 18 kwietnia.

———————————————————————————————————————

Aktualizacja 29.03.2021

KOMUNIKAT
W związku z wydaniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 560) z datą 26 marca 2021 r. (jednak po godzinach pracy jednostki Żłobki Miejskie) informuję, że w dniu 29 marca 2021 r. żłobki świadczą opiekę tylko nad dziećmi, których rodzice złożyli oświadczenia do godz. 16.00 dnia 26 marca 2021 r.
Nowy druk wniosku sporządzony na podstawie ww. rozporządzenia został przekazany do Oddziałów w celu udostępnienia rodzicom. Jednocześnie informuję, że możliwość przyjęcia dzieci do poszczególnych Oddziałów uzależniona jest od możliwości kadrowych w Oddziałach.
Druk wniosku można pobrać tutaj – DRUK WNIOSKU

———————————————————————————————————————

Aktualizacja 27.03.2021

W godzinach wieczornych dnia 26 marca 2021 r. rząd wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 560), w którym podano nową grupę rodziców, których dzieci mają mieć zapewnioną opiekę w żłobkach. Z powodu poczynionych przez nas piątkowych ustaleń organizacyjnych zgodnych z danymi źródłowymi, którymi dysponowaliśmy, rodziców dzieci uczęszczających do naszych żłobków proszę o wyrozumiałość i zastosowanie się do ustaleń przekazanych Państwu tego dnia. W poniedziałek rano zostanie wysłany na Państwa adresy mailowe oraz będzie dostępny w żłobkach druk wniosku. Po zebraniu wypełnionych wniosków zostaną podjęte kolejne działania.

 

———————————————————————————————————————

Aktualizacja 25.03.2021

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia będą obowiązywały nowe zasady bezpieczeństwa w okresie od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców żłobki zostaną zamknięte. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

 

———————————————————————————————————————

Aktualizacja 19.10.2020
Drodzy Rodzice,
Informujemy, że od 01.09.2020 r. nasze żłobki funkcjonują według wytycznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. (Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)
W każdym ze żłobków nadal panuje reżim sanitarny.
Wszystkich rodziców prosimy o zapoznanie się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W GLIWICACH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-COV-2.
(Procedura bezpieczeństwa w Żłobkach Miejskich w Gliwicach w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2)
Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest zapoznanie się przez rodziców/opiekunów prawnych z powyższą procedurą i zobowiązanie na piśmie do jej przestrzegania.
Rodzice wypełniają dokumenty, które stanowią załączniki do Procedury:
• Deklaracja dotycząca przyjęcia dziecka do Oddziału(załącznik nr 2)
• Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 3)
• Deklaracje rodziców/opiekunów prawnych dziecka ( załącznik nr 4)
Do żłobka przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, w szczególności bez gorączki. Osoby przyprowadzające dzieci również nie mogą wykazywać oznak chorobowych.
PRZED WEJŚCIEM RODZIC/ OSOBA UPOWAŻNIONA OBOWIĄZKOWO ZAKRYWA USTA I NOS ORAZ DEZYNFEKUJE RĘCE PŁYNEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W DOZOWNIKU PRZY WEJŚCIU LUB ZAKŁADA RĘKAWICZKI.
Rodzic/ osoba upoważniona może wejść z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej aby przebrać dziecko. Obowiązuje zasada- 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m.
Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia symptomów chorobowych w trakcie pobytu w żłobku.
Ze względu na konieczność dezynfekcji pomieszczeń, wszystkie oddziały Żłobków Miejskich zapewniają opiekę dzieciom w godzinach 6:30-16:30.
Wszelkie pytania i zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do kierowników poszczególnych oddziałów telefonicznie lub mailowo:
• Oddział I: tel. 32 231 36 84; e-mail: kleber_e(at)zm.gliwice.eu (lub oddz1(at)zlobki.gliwice.pl )
• Oddział II: tel. 32 401 24 10; e-mail: jednicka_m(at)zm.gliwice.eu (lub oddz2(at)zlobki.gliwice.pl )
• Oddział III: tel. 32 237 08 20; e-mail: pielichowska_s(at)zm.gliwice.eu (lub oddz3(at)zlobki.gliwice.pl )
• Oddział IV: tel. 32 238 32 92; e-mail: habinska_r(at)zm.gliwice.eu (lub oddz4(at)zlobki.gliwice.pl )
Można również kontaktować się przez sekretariat: tel: 32 238 32 92 wew. 2,
e-mail: sekretariat(at)zm.gliwice.eu (lub biuro(at)zlobki.gliwice.pl )

Pozdrawiamy i Życzymy Wam Zdrowia

———————————————————————————————————————
Aktualizacja 19.06.2020
W dniu 22 czerwca otwieramy żłobek: III Oddział przy ul. Żeromskiego 26a
Zapraszamy do powrotu do żłobka dzieci, których rodzice złożyli deklaracje i otrzymali potwierdzenie przyjęcia dziecka. Prosimy rodziców o zastosowanie się do obowiązujących w żłobku procedur bezpieczeństwa. Wszelkie pytania prosimy kierować do kierownika.
———————————————————————————————————————
Aktualizacja 29.05.2020
W dniu 1 czerwca otwieramy żłobki:
I Oddział przy ul. Berbeckiego 10
II Oddział przy ul. Mewy 34
IV Oddział przy ul. Kozielskiej 71
Zapraszamy do powrotu do żłobka dzieci, których rodzice złożyli deklaracje i otrzymali potwierdzenie przyjęcia dziecka. Wszelkie pytania prosimy kierować do kierowników.
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem ogłoszonym na stronie internetowej
Urzędu Miasta
———————————————————————————————————————
Aktualizacja 21.05.2020
W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim zapadła decyzja o wstrzymaniu się z uruchomieniem żłobków. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem ogłoszonym na stronie internetowej Urzędu Miasta
———————————————————————————————————————
Aktualizacja 20.05.2020
Informujemy, że od dnia 27 maja otwieramy żłobki:
I Oddział przy ul. Berbeckiego 10 (tel. 32 231 36 84, e-mail: kleber_e(at)zm.gliwice.eu)
II Oddział przy ul. Mewy 34 (tel. 32 232 06 81, e-mail: jednicka_m(at)zm.gliwice.eu)
IV Oddział przy ul.Kozielskiej 71(tel. 32 238 32 92 w.1, e-mail: habinska_r(at)zm.gliwice.eu)
Uruchomienie III Oddziału w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a (Sośnica) zostało wstrzymane do odwołania.
Rodziców dzieci żłobkowych prosimy o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa w Żłobkach Miejskich w Gliwicach w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz z dotyczącymi Państwa załącznikami procedury.
WAŻNE – Ilość dostępnych miejsc w żłobkach jest ograniczona, dlatego prosimy Państwa o przesłanie drogą elektroniczną do Oddziałów wypełnionej Deklaracji dotyczącej przyjęcia dziecka do żłobka w celu zaplanowania przez nas organizacji pracy oraz ustalenia grup dziecięcych.Rodziców, których dzieci będą przyjęte, poprosimy w kolejnym etapie o przekazanie pozostałych dokumentów ( oświadczenia i deklaracje).
———————————————————————————————————————
Aktualizacja 13.05.2020
Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Gliwic, Żłobki Miejskie pozostaną jeszcze zamknięte – co najmniej do 24 maja. Decyzja o przesunięciu terminu otwarcia placówek jest podyktowana przede wszystkim troską o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych oraz ich rodzin, ale również pracowników.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Informacja UM Gliwice
———————————————————————————————————————
Aktualizacja 06.05.2020
Informujemy, że trwają przygotowania do przyjęcia dzieci w żłobkach od dnia 18 maja.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Informacja UM Gliwice .Rodziców, którzy zadeklarowali powrót dziecka do żłobka prosimy o kontaktowanie się od dnia 11 maja z kierownikami poszczególnych oddziałów w celu przekazania niezbędnych informacji.

———————————————————————————————————————
Aktualizacja 29.04.2020
W związku z opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 29 kwietnia 2020 r. wytycznymi dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 informuję Państwa, że jesteśmy w trakcie analizowania terminu spełnienia wszystkich warunków, co będzie miało wpływ na datę uruchomienia żłobków.
Wkrótce skierujemy do Państwa zapytanie dotyczące deklaracji uczęszczania dziecka do żłobka i godzin zapewnienia opieki przez żłobek.
———————————————————————————————————————
Aktualizacja 28.04.2020
W dniu 25.04.2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z którego wynika, że żłobki są zamknięte do 3 maja 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 747)
Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach i ewentualnych decyzjach.
———————————————————————————————————————
Żłobki Miejskie w Gliwicach, zgodnie z poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. będą zamknięte dla dzieci do odwołania.
Informacja na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19, w tym wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zamknięcie Żłobków nie będzie miało wpływu na ciągłość ich pracy administracyjnej, jednak prosimy o ograniczenie kontaktów, tj. w sprawach pilnych i drogą telefoniczną lub e-mailem.

Hanna Kołodziejczyk
Dyrektor Żłobków Miejskich

54321
(0 votes. Average 0 of 5)