Potwierdzenie aktualności deklaracji

Potwierdzenie aktualności deklaracji

Rodzice, którzy wskazali w „Deklaracji dotyczącej przyjęcia dziecka do żłobka” miesiąc wrzesień jako preferowany termin przyjęcia – do końca maja (tego samego roku) powinni skontaktować się  z kierownikiem wybranego Oddziału celem potwierdzenia aktualności deklaracji.
Do dnia 15 czerwca na podstawie przeprowadzonej komisyjnej klasyfikacji, kierownik tworzy listę dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka na wrzesień danego roku.
Żłobki nie publikują list dzieci przyjętych. Kierownik informuje Rodzica o ustalonym terminie przyjęcia dziecka powiadamiając o konieczności dostarczenia wymaganych dokumentów.
Prosimy Rodziców o wcześniejsze kompletowanie następujących dokumentów :
a) wypełnionych druków:
– Karta zgłoszenia dziecka do żłobka,
– Karta informacyjna o dziecku,
b) jeżeli zamierza się wnioskować o przyznanie 50% zwolnienia w opłacie za pobyt dziecka w żłobku:
– wypełniony wniosek o częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w żłobku,
– zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa zgłaszanego dziecka do przedszkola lub innej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat

54321
(0 votes. Average 0 of 5)