Potwierdzenie aktualności deklaracji

Potwierdzenie aktualności deklaracji

Rodzice, którzy wskazali w „Deklaracji dotyczącej przyjęcia dziecka do żłobka” miesiąc wrzesień jako preferowany termin przyjęcia – do końca maja należy skontaktować się z kierownikiem wybranego Oddziału celem potwierdzenia aktualności deklaracji.

Najpóźniej do końca czerwca, na podstawie kolejności wynikającej z rejestru, kierownik tworzy listę dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka na wrzesień danego roku.

Prosimy Rodziców o wcześniejsze kompletowanie następujących dokumentów :

a) wypełnionych druków:

– Karta zgłoszenia dziecka do żłobka,

– Karta informacyjna o dziecku,

b) jeżeli zamierza się wnioskować o przyznanie częściowego zwolnienia w opłacie za pobyt dziecka w żłobku:

– wypełniony wniosek o przyznanie częściowego zwolnienia w opłacie za pobyt dziecka,

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych przez rodziców dochodach w roku poprzednim (okres oczekiwania na zaświadczenie w US – 7 dni),

– ewentualnie dodatkowo zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa zgłaszanego dziecka do innej instytucji opieki nad dziećmi,

54321
(0 votes. Average 0 of 5)